Het niet-betalen van een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes (1,79 euro) kan een ontslag om dringende reden rechtvaardigen

In deze zaak werd een werkneemster van een grootwarenhuisketen ontslagen om dringende reden omdat ze bij de prikklok werd aangetroffen met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet betaald had vóór het verlaten van de verkoopruimte. De werkneemster betwistte het ontslag en riep in dat de eventuele tekortkomingen onvoldoende ernstig waren en dat de … More Het niet-betalen van een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes (1,79 euro) kan een ontslag om dringende reden rechtvaardigen

Poging tot moord – een feit uit het privéleven dat aanleiding geeft tot een dringende reden?

Na via de pers te hebben vernomen dat één van zijn medewerkers was aangehouden voor poging tot moord op twee naasten, ging de werkgever over tot het ontslag om dringende reden van de medewerker in kwestie.  Volgens de werkgever heeft de werknemer – door de feiten die zich in de privésfeer afspeelden – de professionele … More Poging tot moord – een feit uit het privéleven dat aanleiding geeft tot een dringende reden?

Convention transactionnelle et préavis de longue durée: quid des périodes de suspension? Suite et fin

Dans un post du 12 octobre 2015, nous commentions un arrêt de la Cour du travail de Liège se prononçant sur la validité d’une transaction conclue après notification du congé et stipulant que les périodes de suspension ne prolongeaient pas la durée du préavis. La Cour de cassation a récemment cassé cet arrêt, estimant que  le … More Convention transactionnelle et préavis de longue durée: quid des périodes de suspension? Suite et fin

Le trajet de réintégration et le trajet de réinsertion socioprofessionnelle – deux trajets bien distincts

Le trajet de réinsertion professionnelle a été introduit par l’arrêté royal du 8 novembre 2016, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2016. A l’inverse du trajet de réintégration, il intervient lorsqu’une personne ressortant de la mutuelle n’est plus liée par un contrat de travail. Le médecin conseil de la mutuelle est l’acteur clé et l’objectif poursuivi … More Le trajet de réintégration et le trajet de réinsertion socioprofessionnelle – deux trajets bien distincts

Het belang van een duidelijk anciënniteitsbeding

In een arrest van 10 februari 2017 spreekt het Nederlandstalige Arbeidshof van Brussel zich, naast het principe van de relatieve nietigheid van een onregelmatig gegeven opzegging, ook uit over het belang van een duidelijk anciënniteitsbeding. Feiten In de voorliggende zaak beëindigde de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer middels aangetekend schrijven met daarin de begindatum van de … More Het belang van een duidelijk anciënniteitsbeding

Un licenciement fondé sur le Facteur Bradford n’est pas discriminatoire

Le Facteur Bradford ou Coefficient Bradford est une méthode d’analyse de l’absentéisme des travailleurs. L’accent est mis sur la fréquence des absences plus que sur la durée de celles-ci, puisque la fréquence a un effet perturbateur sur l’organisation de l’entreprise. Lorsque ce Facteur est élevé (ce qui implique un taux d’absentéisme élevé), l’employeur peut-il se … More Un licenciement fondé sur le Facteur Bradford n’est pas discriminatoire

Un licenciement manifestement déraisonnable et abusif en même temps… oui, c’est possible !

Un directeur technique qui avait fait l’objet d’un licenciement pour motif grave pour de nombreuses raisons invoquées (notamment des plaintes de clients, des refus de collaborer avec le conseiller en prévention, des arrivées tardives, etc.) en contestait le bienfondé. Le travailleur estimait en outre que son licenciement était manifestement déraisonnable, ce pour quoi il réclamait … More Un licenciement manifestement déraisonnable et abusif en même temps… oui, c’est possible !

Un incendie autorise-t-il automatiquement une rupture pour force majeure ?

L’incendie peut être un cas de force majeure rompant le contrat de travail sans préavis ni indemnité. La Cour du travail de Liège a été confrontée à cette argumentation d’un employeur dont les deux salons de coiffure avaient été victimes d’un incendie criminel. L’employeur argumentait l’existence d’une force majeure dès lors que les indemnités obtenues … More Un incendie autorise-t-il automatiquement une rupture pour force majeure ?

De vervroegde beëindiging van de opzegtermijn doet geen nieuwe termijn tot ontslagmotivering ontstaan

Op 3 november sprak de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Gent zich uit over een interessante vraag met betrekking tot het verzoek tot ontslagmotivering in het kader van cao 109. Het ging daarbij meer bepaald over de vraag wanneer de termijn ingaat om een dergelijk verzoek in te dienen. De feiten van de zaak waren als volgt: … More De vervroegde beëindiging van de opzegtermijn doet geen nieuwe termijn tot ontslagmotivering ontstaan

Nieuwe wijzigingen aan het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers

Het KB van 30 januari 2017 wijzigt het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers nog maar eens. De wijziging treedt in werking op 10 februari. De voornaamste veranderingen zijn hieronder terug te vinden en hebben als doel om bepaalde artikelen in overeenstemming te brengen met de invoering van het re-integratietraject. … More Nieuwe wijzigingen aan het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers