Koopkracht PC 200

Het (ontwerp) sectorakkoord binnen PC 200 voorziet een stijging van de reële brutolonen met 1,1% vanaf 1 oktober 2017. Deze koopkrachtstijging is niet van toepassing op de bedienden die over 2017-2018 een effectieve loonsverhoging krijgen op basis van bedrijfseigen mechanismen en/of andere voordelen krijgen die gelijkwaardig zijn. Deze eventuele alternatieven voor de sectorale koopkrachtverhoging moeten … More Koopkracht PC 200

De hervorming-Peeters: de nieuwe opleidingsdoelstelling van 5 dagen

De wet Peeters (artikel 9 tot 21) vervangt de interprofessionele doelstelling om 1,9 % van de totale loonmassa aan te wenden voor opleiding door een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent en per jaar, met een opleidingsinspanning van minimum 2 dagen en een groeipad om de interprofessionele doelstelling te bereiken. De … More De hervorming-Peeters: de nieuwe opleidingsdoelstelling van 5 dagen

Réforme Peeters : le nouvel objectif de formation de 5 jours

La loi Peeters en ses articles 9 à 21 remplace l’objectif interprofessionnel consistant à affecter 1,9 % de la masse salariale totale à la formation par un nouvel objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein et par an, avec un effort minimal de 2 jours, accompagné d’une trajectoire de … More Réforme Peeters : le nouvel objectif de formation de 5 jours

De activiteiten van de onderneming – niet die van één werknemer – bepalen de bevoegdheid van de paritaire commissie.

In een arrest van 24 mei 2016 herinnert het Arbeidshof van Bergen (Mons) aan de basisbeginselen om te bepalen tot welk paritair comité een onderneming behoort. In de onderliggende zaak meende een werknemer dat hij, vanwege zijn taken (toezicht houden op een werf), recht had op een vergoeding in overeenstemming met de sectorbarema’s die werden … More De activiteiten van de onderneming – niet die van één werknemer – bepalen de bevoegdheid van de paritaire commissie.

Versoepeling van de bijzondere ontslagregeling van (kandidaat-) personeelsafgevaardigden?

Zoals U en ik weten, geldt er een bijzondere ontslagbescherming voor zogenaamde beschermde werknemers, zijnde de (kandidaat-)personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comités. Hoewel de ratio hierachter, het veiligstellen van de onafhankelijkheid van de vertegenwoordigers en het vermijden van represailles door de werkgever, zeer begrijpelijk is, heeft dit geleid tot een zeer omvangrijke en, volgens sommigen, … More Versoepeling van de bijzondere ontslagregeling van (kandidaat-) personeelsafgevaardigden?

Rapport sur la concertation sociale sectorielle

Palliant au manque de vue sur l’activité de la concertation au sein des commissions paritaires, le SPF Emploi, Travail et Concertation social vient de publier son premier rapport sur le sujet. Ce rapport donne une vue intéressante sur les sujets faisant l’objet de la concertation sectorielle pour la période 2015-2016 (jusqu’au 31 mars). Parmi ceux-ci, … More Rapport sur la concertation sociale sectorielle

Informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk

De FOD Werkgelegenheid lanceert een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk. Op deze website vindt u nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Ressort d’une commission paritaire: quel est le pouvoir du SPF ETCS ?

Dans un arrêt fort détaillé du 30 novembre 2015, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les principes applicables en matière de détermination du ressort d’une commission paritaire. Citant la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour du travail rappelle que le ressort d’une Commission Paritaire est, en règle, déterminé par l’activité de l’entreprise … More Ressort d’une commission paritaire: quel est le pouvoir du SPF ETCS ?

Bedrijfsakkoord dat geen CAO is: toch bindend?

Een werkgever is met de vakbonden verwikkeld in een lang aanslepend debat over de verloning van meer- en overuren. De sector-CAO laat ruimte voor interpretatie en men geraakt er niet uit. Er wordt een ‘compromis à la belge’ afgesproken: een gelimiteerd aantal uren over een bepaalde periode wordt geregulariseerd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een … More Bedrijfsakkoord dat geen CAO is: toch bindend?